Betydelsen av förståelse av nyckelord

Idag har jag haft ett samtal med en årskurs åtta. Efter att i fredags tittat på när Liza Haglund höll ett samtal med en nia testade jag att ha en annan approach på inledningen och ägnade mer tid åt att försöka definiera begreppen Filosofi, Moral och Identitet. Genom att låta eleverna genom 1. association, 2. påbyggnad av varandras idéer och 3. exempel från pjäsen definiera bergreppen (3an gäller inte för definitionen av Filosofi) skapas en mycket bättre förståelse för vad vi diskuterar. Jag upplever att detta gjorde att de förstod vidden av vad kategorierna kan innehålla för typ av frågor. Då eleverna valde temat Identitet skiljde sig nämligen frågorna tydligt från de flesta andra klassers frågor på temat. Då frågorna i tidigare samtal ofta innehåller orden Moral eller Identitet var det här bara en av fem frågor som innehöll ordet identitet.

Frågorna som ställdes var:
Finns Gud?
Finns utomjordningar?
Ronaldo eller Zlatan? (Vem är bäst?)
Var Stalin en bra ledare?
Hur formar handlingar vår identitet?

Frågan som valdes var ”Ronaldo eller Zlatan?”