Johans sista vecka i Sezuan

Sista veckan
Så här sista veckan hade man definitivt fått upp ångan. Samtalen flöt på bra och till min glädje blev de ofta väldigt filosofiska. Till och med den klass som jag upplevde som direkt motsträvig kom fram till intressanta funderingar: Om ingen hade någon identitet, hur skulle det bli då? Skulle alla vara likadana? Om alla hade samma identitet, skulle det vara samma sak i praktiken som att ingen hade någon identitet? Om alla såg exakt likadana ut och hade identiska personligheter etc men hade olika namn, skulle man då säga att de hade en identitet? Riktigt klurigt, även för mig. Att jag tycker det är svårt är ingenting som jag försöker dölja, tvärt om. Jag upplever att många elever går igång på riktigt när jag är uppriktig med att jag inte vet vad jag själv tänker.

Summering av projektet
Något av de allra roligaste, och mest givande som pedagog har varit de långa samtal vi pedagoger kunnat ha med varandra. Alla har efter varje samtal kunnat rapportera av i detalj hur samtalet gått och våra tankar och funderingar kring det. Detta, långt mer än de faktiska samtalen, har bidragit till den utveckling som samtalsledare jag gjort i det här projektet. Det har också gjort att samtalen blivit bättre, för man har kunnat släppa och gå vidare väldigt mycket bättre än vad man annars skulle kunna ha gjort. Man har liksom inte burit med de tidigare samtalen.

Det har varit ganska mycket samma frågor och tankegångar som kommit upp inom de olika temana. Vid något enstaka tillfälle har något nytt kommit upp, men ofta har det varit: Identitet: varför är man på olika sätt med olika personer, Gud: Hur ser gud ut?, och Moral: vem bestämmer rätt/fel gott/ont? Inget ont i det förstås, för det är ämnen som leder till intressanta diskussioner, men som samtalsledare blir det lite uttröttande. Inte minst därför har de udda, lite ovanliga samtalen varit bra att ha.

Det var ett roligt projekt som jag upplever verkligen gav många av eleverna något annat än vad de får i den vanliga undervisningen. För en del handlade det helt enkelt om att bli tagen på allvar. För andra handlade det om att få diskutera något öppet och fritt. För vissa var poängen att få reda ut något personligt. Att göra det utifrån en pjäs var en bra grund och jag tror att det gjorde många elever mer bekväma än om vi bara hade kommit in och skulle hålla samtal en gång och bara utgått från deras egen tankevärld. Det var inom teaterns ram och det gjorde dem avslappnade och satte igång deras fantasi.

Frågor
Är Gud man eller kvinna?
Om Gud skapade allt, vem skapade Gud?
Hur skulle det bli om man inte hade någon identitet?
Vad/vem bestämmer vad som är rätt och fel?
Hur påverkar händelser i livet identiteten?
Kan man vara god samtidigt som man är ond?