postludium

Hade under sista veckan några riktigt fina samtal. Allra bäst blev det då jag upplevde att ämnena verkligen berörde eleverna. En fråga som nådde långt på djupet handlade om identitet och hur det kommer sig att man är den man är ”Ändras identiteten bara för att man ändrar åsikter, utseende osv?”.  Vi kom in på frågor i vilken mån man påverkas av omgivningen, sin uppväxt, kompisar etc och om det är så att man också föds med något eget… något mer ”fast”. Denna typ av frågor har ofta kommit upp i samtalen kring identitet, men denna gång kom vi till en helt ny nivå. Märkte att eleverna på allvar började reflektera över sig själva, koppla till sina egna liv och särskilt en flicka började helt ifrågasätta vem hon själv var. Stämningen var nyfiken, ifrågasättande och djupt respektfull… en väldigt fin upplevelse för mig som samtalsledare.

Några andra samtal som kom nära inpå eleverna kretsade kring frågorna; ”Varför vågar man inte vara sig själv?” och ”Varför dömer man personer innan man egentligen känner dem?”. Många paralleller drogs till elevernas egna vardag och i det sistnämnda fallet kom diskussionen in på att det första intrycket ofta inte stämmer, men att det ändå är väldigt svårt för en person att tvätta bort en stämpel som tex ”kaxig” och att domen ofta är negativ till en början. Att man dömer någon negativt kan bero på att man är osäker eller kanske avundsjuk och tycker att någon tex ser bra ut. Även det första samtalet kom in på osäkerhet och att man kunde vara rädd att vara sig själv för att bli bedömd som exempelvis konstig. Ändå, nämndes det, är det viktigt att försöka vara sig själv från allra första början så att människor inte gillar en för någon man egentligen inte är. 

Ett samtal där diskussionen gick het handlade om ”Är det rätt eller fel att döda djur för att komma åt deras kött eller päls?”. Åsikterna gick isär huruvida det var rätt eller fel, men en åsikt som starkt dominerade var att det kunde vara ok att döda ett djur om man tog hand om både dess kött och päls och att djuret slapp lida. Att tortera djur, som t ex angorakaniner vars päls rycks bort ansågs vara förkastligt. Samtalet gick vidare in på olika djurs värde. Ett stort djur, tex en älg, är mer betydelsefull än en insekt eller en daggmask menade någon. Vi kom in på frågan om en hund (eller ett annat husdjur) är mer värd än en älg… detta var dock inte självklart. Ifall det var ens egen hund, alltså om man hade emotionella band till den så betydde den mer för en, men det skulle lika gärna kunna vara omvänt. Alltså så att man hade band till älgen och att den i så fall var mer värd.

Jag håller helt med dig Johan i inlägget här nedan, att det har varit ett väldigt fint projekt och att en stor behållning har varit att höra återberättat andra ledares samtal. Jag har också varit åhörare på två samtal vilket har varit mycket intressant och har gett mig inspiration till de samtal som jag själv hållit i.

Andra frågor under veckan har varit: Varför påverkas man av andra?, Hur värderar (prioriterar) man sig själv (på en skala såsom god-ond)?, Vad är det mest själviska; att rädda någon annan och lämna den ensam, eller låta den dö?, Varför har man den identitet som man har?