Ny bok!

Att slippa tänka själv, Filosofiska samtal som undersökande gemenskaper i skolan
av Isak Benyamine, Liza Haglund, Anders J Persson (red.) Gidlunds förlag, 2014 |

Det sägs att det är bra att tänka själv. Men vad betyder det att tänka själv? Är det möjligt? Är det önskvärt? Genom samtal med andra kan man få man tillgång till olika perspektiv, hjälp att se nya lösningar och att kritiskt granska förgivettagna föreställningar. Borde vi kanske därför kräva att slippa tänka själva? Denna bok handlar om hur lärare tillsammans med elever kan utveckla ett gemensamt tänkande i skolan. Elevers tankar formuleras här som filosofiska frågor med öppna svar vilka behandlas i en så kallad undersökande gemenskap. I boken varvas praktiska exempel med beskrivningar av hur samtal kan planeras och genomföras. I ett inledande kapitel presenteras ett perspektiv på skolans värdegrund som utgår från en problematisering av lärares och skolans dubbla uppdrag, att förmedla grundläggande och specifika värden och samtidigt ge eleverna möjlighet att utveckla egna ställningstaganden och hållningar. Boken innehåller även instuderingsfrågor att arbeta vidare med i lärarlaget eller i studentgruppen. Boken riktar sig till lärare, lärarstudenter och pedagoger som arbetar med värdegrundsfrågor i skolan. Vår förhoppning är att texterna även ska inspirera coacher och handledare som genom olika organisationer deltar i ett förändringsarbete i skolan. http://www.gidlunds.se/

Ny avhandling om Livskunskap

”Ämnet livskunskap har seglat upp i skolan som ett sätt att lösa skolans sociala uppdrag. Men när ämnet tas upp i klassrummet handlar det snarare om elevers sociala problem än om gemensamma värden i läroplanen. Det menar Camilla Löf i sin färska avhandling. I avhandlingen har Camilla Löf analyserat dokument på nationell och lokal nivå för att se vilka aktörer som ger sig in och definierar begreppet livskunskap och vilken syn de har på barn och barndom. ”

Läs mer här >>>>

Första samtalet

Ylva Backman startade utbildningen med lite argumentationsanalys. Vi diskuterade retorik å ena sidan och argumentation å andra sidan. Vi pratade om normativa och faktuella teser. En del tankar om hur man använder detta i samtal med barnen kom också fram. Lärarna från Hylte anlände och diskussionerna tilltog innan vi packade ihop för dagen strax efter 18.00.

Projektstart 11 feb 2011

Projektstart på Södra teatern för Filosofi i skolan och snökaos i landet. I Halmstad sitter deltagare från Hylte och väntar på ett flyg ska lyfta mot Stockholm. Luleåfolket var förutseende och reste redan igår. Projektstart blir det i vilket fall 14.00 och vi får försöka lappa och laga så att Hylte får med sig det som behövs inför starten i klasserna.