Ett andra planeringsmöte i Fisksätra

Den här gången var det jag (Johan), Gunilla, Jonathan och Hilda, samt Anders. Anders är lärare i samhällskunskap och det är hans och Gunillas klasser vi ska ha filosofi med. Våra mål var att hitta datum, dela upp pedagogerna mellan klasserna och att diskutera andra praktiska saker.

Vi bestämde oss för att köra igång om två veckor, Gunillas klass på tisdagar 9.05 och Anders klass onsdagar 8.15. Vi gjorde olika uppdelningar av oss pedagoger: förhoppningen är att en fjärde person kunde ansluta till projektet. Eftersom detta är oklart så förberedde vi oss på tre olika alternativ. Om vi bara blir tre så tar Jonathan och jag Anders åtta (26 elever) och Hilda Gunillas sexa (16 elever) och så hjälper Jonathan till där också.

Anders klass är en åtta, vilket betyder att de får betyg. Anders tyckte det var viktigt att han kunde använda samtalen som betygsunderlag, bland annat för att elever som inte normalt presterade bra på lektionerna, mycket möjligt skulle kunna vara bättre i ett samtal, och det vore ju bra om det då kunde påverka betyget. Efter lite diskussion beslutade vi att Anders skulle se över den saken själv och att Jonathan och jag skulle hålla koll på upplägget. Vi bestämde att Anders klass också skulle använda samma skrivböcker varje gång, och att tankar som nedtecknas i tankepauser kan vara bra underlag. Han tänkte även försöka ordna så att de kan få te att dricka när de kommer, för att motivera även morgontrötta.

Hilda, Jonathan och jag fortsatte sedan själva att mera i detalj gå in på upplägget. Vi planerar att inleda med en tankeväckande berättelse, någon i stil med de som hittas i Lizas bok. Vi har ännu inte bestämt vilket tema vi tänkte oss för första gången. Det är svårt att bestämma sig för vilka metoder som kommer fungera bäst. Jonathan och jag planerar att köra helklass de första tillfällena och vi då ger frågeställningar att förhålla sig till. Följande tillfällen är tanken att vi ska dela upp oss och köra ett Södra Teatern-samtal.