Fisksätraskolan

Fisksätraskolan har en internationell profil med ca 250 elever från ett 70-tal länder. Skolans läge är naturskönt, nära Fisksätra hamn och med utsikt över vattnet. 

Vi erbjuder förskola från hösten 2010, fritidshem för barn i skolår 0-3 och fritidsklubb för barn 
i skolår 4-9 i samarbete med Fisksätra Fritidsgård. På Fritidsgården kan eleverna bland annat 
få hjälp med läxläsning.

Vi har en helhetssyn på lärandet där eleverna sociala utveckling spelar stor roll och därför satsar 
vi på livskunskap. Nyckelorden är självkännedom, empati och social kompetens. Att förstå andra och kunna samarbeta är viktigt i skolan och vidare i vuxenlivet. Genom att känna sig själv förstår eleven sina känslor samt sin egen motivation och kan sätta upp och uppnå sina mål.

Lilla kockskolan
I lilla kockskolan får eleven lära sig att planera, genomföra och utvärdera en middagsfest för inbjudna gäster. genom att arbeta med miljön i fokus kan eleverna lära sig hur vi genom smarta val kan påverka miljön runt oss och hur vi kan spara miljon genom att återanvända material.