Kågeskolan

Kågeskolan är en F-9 skola ca tio kilometer norr om Skellefteå. Skolan ligger vackert placerad vid Kågeälven i gränslandet mellan samhälle och jordbrukslandskap. På skolan finns alla åldrar representerade i årskurserna 1-9 och fritids. Förskoleklassen går i en närliggande byggnad, Tunet.

Kreativa projekt, t.ex. KGB, där skolan ger bistånd till utvecklingsprojekt runt om i världen är vardag för våra elever. Andra exempel är skolträdgården, äventyrsdagarna och den årliga tävlingen i samarbetsförmåga, Uppdraget. Dessutom är Luciatåget med elever från femman och åttan en mäktig upplevelse. Samarbeten med föreningar och Kågekyrkan pågår också.

Skolans smått berömda hästskoform har sina rötter i ett ombyggnadsarbete som stod klart 1993. Då blev vi också den F-9 skola vi är idag med plats för såväl fritidsgården Holken och ett eget kommundelsbibliotek. På skolan går ca 520 elever fördelade på 21 klasser. I och kring klassrummen ser ett sextiotal rutinerade pedagoger och personal till att få skoldagen att fungera och utvecklas. Oavsett om det gäller att nå kunskapsmål eller att skapa trivsel .