Program 27 januari 2014

Värdegrundsfrågor från elevernas perspektiv

Konferens om filosofiska samtal i skolan 27 januari 2014

Välkommen till en heldag om filosofiska samtal som en del av skolans värdegrundsarbete. Lärare, pedagoger och forskare presenterar projektet Filosofiska samtal i skolan vars syfte var att öka kunskapen om filosofiska samtal, undersöka värdegrundsfrågor tillsammans med eleverna och hur dessa kan kopplas till scenkonst. Projektet har genomförts med medel från Allmänna arvsfonden, Riksteatern, Luleå tekniska universitet, Södertörns högskola och Scenkonst Sörmland.

Lärare från några skolor i landet berättar om sina erfarenheter av att leda filosofiska samtal med sina elever, vi tar del av reflektioner från samtal som genomförts i samband med Scenkonst Sörmlands uppsättning Den goda människan i Sezuan och vi får en glimt från Sveriges första förskola med filosofi som profil.

Särskilt inbjudna talare är Beate Børresen, Bo Malmhester och Ragnar Ohlsson, som på skilda sätt haft stor betydelse för utvecklingen av filosofi med barn i skolan.

Beate Børresen är magister i idéhistoria och förstelektor vid Høgskolen i Oslo och Akershus, avdelningen för lärarutbildningen. Børresen har utvecklat studiet Filosofi med barn vid HIO och har skrivit flera lärarböcker om filosofi i förskola och skola. Från 2005 till 2007 ledde hon ett nationellt projekt om filosofi i skolan för Utdanningsdirektoratet.

Bo Malmhester har stor erfarenhet av konkret arbete med barn som filosoferar i grupper. Han har mångårig personlig erfarenhet av sådana kurser i förskola (med 2- och 5-åringar), grundskola och gymnasium. Han har också i drygt ett decennium vid Högskolen i Oslo och Akershus undervisat blivande och erfarna lärare i konsten att hjälpa barn att filosofera tillsammans.

Ragnar Ohlsson är professor i emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har bland annat lett flera forskningsprojekt om filosofi med barn. Han har nyligen släppt boken Den barnsliga relativismen. Intellektuell dygd eller lättja? skriven tillsammans med Kian Sigge som också intervjuat barn som filosoferat i fyra terminer.

Program

Måndag 27 januari 2014

Program

Måndag 27 januari 2014

09.30 -10.15      Inledning Liza Haglund och Isak Benyamine

10.15- 10.45      Beate Børresen

10.45–11.00      Förskolan Filosofiska Enskede – Lena Timmer, Suzanne Axelsson

11.00–11.30     Kaffe

11.30–11.45      Skolpresentationer – Älvsåkersskolan, Kungsbacka Camilla Berglund,       Henrik Stenström

11.45–12.00      Bo Malmhester

12.00 -12.45    Diskussion

12.45- 13.45     Lunch

13.45–14.15     Den goda människan i Sezuan – Scen skola och filosofi

14.15–14.45     Skolpresentationer – Roger Wiberg Hylte samt Höglandsskolan Bromma, Isabel Rodriguez

14.45–15.15      Diskussion

15.00 -15.30      Kaffe

15.30 -16.00      Ragnar Ohlsson

16.00–17.00      Avslutande diskussion