Kursen Kritisk tänkande…

Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor

I samband med projektet Ung filosofi i skolan genomför vi tillsammans med Luleå tekniska universitet kursen Kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor. Kursen behandlar kritiskt tänkande kring värdegrundsfrågor, något som blir allt viktigare i dagens samhälle.

Kursen innehåller metoder och verktyg, att använda för att kritiskt kunna granska och värdera texter. Exempel på sådana som behandlas i kursen är argumentationsanalys och språkfilosofiska verktyg.

All information för studenter finns här:

https://sites.google.com/a/ltu.se/kritiskt-taenkande-kring-vaerdegrundsfraagor/

Kursgivare: LTU, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Vill du veta mer om utbildningens innehåll?

Gunnel Höglund, gunnel.hoglund@ltu.se, 0920-49 22 36

Anders Persson, anders.persson@ltu.se, 0920-49 10 07