Ormbergsskolan

Detta år rymmer skolan knappt 250 barn från förskoleklass till År 6, inklusive fritidshem.

År F-1 arbetar, leker och lär på avdelningen Berget – både på skol- och fritidstid. År 2-3 gör det samma i andra ändan av huset som vi kallar Skogen. År 4-6 arbetar, leker och lär sig i vår tredje flygel. Alla barn ingår i en åldershomogen basgrupp, men arbetar även över åldersgränserna i till exempel temaarbete och uteverksamhet.

Mitt i vår skola huserar Särskolan med ca 20 barn.