Örnaskolan

Örnaskolan är Hylte kommuns största skola och ligger inne i centralorten Hyltebruk. I skolan studerar cirka 760 elever, varav cirka 220 elever i åldrarna förskolan till årskurs sex, och cirka 540 elever från årskurs sju till nio.

Naturen som lärosal

Med en fantastisk natur runt knuten ges stora möjligheter att bedriva undervisning ute i det fria. Inom ramen för elevens val finns ämnet ”Vildmarksskolan”, som syftar till att ge eleverna en djupare förståelse för den miljö vi lever i och av. Det finns också ett pedagogiskt samarbete med kommunens gymnasieskola, Vildmarksgymnasiet.

Eleverna i de äldre årskurserna kan även genom ung företagsamhet komma i kontakt med och få kunskap om kommunens näringsliv.

Skolans vision

En skola som möter eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och kunskap.

En skola som lämnar trygga, glada och nyfiket kunskapssökande elever med framtidstro